Verenigings Informatie

Hoofdstuk: Wat zijn de prijzen

Klik op het onderdeel

Terug naar Inhoudsopgave
Lid worden en contributie
Stallen verhuur

Lid worden en contributie

Lidmaatschap en Contributie

Lidmaatschap Paarden:

€ 70,00 per kwartaal. Dit lidmaatschap geeft recht op elke week 1x dressuurles, 1x per twee weken springles en vrij gebruik van de accomodatie volgens het huishoudelijk reglement.
Het inschrijfgeld voor dit lidmaatschap bedraagt éénmalig € 45,35
Voor het Inschrijfformulier rijdend lid De Gouden Adelaar klik hier

Lidmaatschap Pony‘s:

€ 65,00 per kwartaal. Dit lidmaatschap geeft recht op elke week 1x dressuurles, 1x per twee weken springles en vrij gebruik van de accomodatie volgens het huishoudelijk reglement. Het inschrijfgeld voor dit lidmaatschap bedraagt éénmalig € 22,70
Voor het Inschrijfformulier ponyclub De Gouden Adelaar klik hier

Lidmaatschap niet rijdend lid:

€ 11,35 per kwartaal. Het inschrijfgeld voor dit lidmaatschap bedraagt éénmalig € 5,00. Een niet rijdend lid kan geen gebruik maken van de binnen- en buitenbak maar is wel volledig lid van de vereniging en heeft dus als zodanig wel stemrecht tijdens bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergaderingen.
Voor het Inschrijfformulier niet rijdend lid De Gouden Adelaar klik hier


De contributies worden per automatische incasso geïnd. Het beeindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend, door schriftelijke opzegging van een maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Voor meer informatie over het lidmaatschap en contributie kunt u contact op nemen met de penningmeester

Terug naar boven


Stallen verhuur

Bij de manege ‘t Adelaarsnest is het voor leden mogelijk een stal te huren.
Bij het huren van een stal dient men wel lid te zijn van vereniging de L.R & P.C. Gouden Adelaar.


De kosten hiervoor bedragen, inclucief mestafvoer:
Voor een stal 2,50 x 3,00 meter in de zomermaanden vanaf 31 mei tot 30 september van het lopende jaar, dit is zonder hooi/kuilgras.
zijn de kosten: € 95,00 per maand.
Voor de wintermaanden vanaf 30 september tot 31 mei van het lopende jaar dit is met hooi/kuilgras.
zijn de kosten: € 137,50 per maand.

Voor een stal 3.00 x 3.00 meter in de zomermaanden vanaf 31 mei tot 30 september van het lopende jaar dit is zonder hooi/kuilgras.
zijn de kosten: € 105,00 per maand.
Voor de wintermaanden vanaf 30 september tot 31 mei van het lopende jaar dit is met hooi/kuilgras.
zijn de kosten: € 152,50 per maand.

Voor het kuilgras wordt gezorgd vanaf 1 oktober tot 31 mei van het lopende jaar.
In de zomermaanden vanaf 1 juni tot 30 september dient men zelf voor hooi te zorgen.
Voor meer informatie over het stalhuur kunt u contact op nemen met de penningmeester


Terug naar boven
Terug naar Inhoudsopgave